Mario Puratić (Puretic)

Mario Puratić rođen je 1917. godine u obitelji težaka i ribara. Godine 1938. odlazi iz svog rodnog mjesta, Sumartina sa Brača, u Ameriku. Vrlo brzo zapošljava se u čeličani, a kasnije i u luci u Brooklynu. Ali, bračko srce tražilo je otvoreno more i Puratić ubrzo kreće put Kalifornije. San Pedro u Kaliforniji bio je u vrijeme iza Drugog svjetskog rata odredište mnogih Bračana. Među svojima, a u srcu i duši ribar, Puratić prihvaća posao na tunolovcima i koćaricama. Velik ulov kojemu su se ribari uvijek nadali, u ono vrijeme značio je i teške mreže za čije je povlačenje na palubu bilo potrebno i desetak snažnih muškaraca. Kako bi olakšao posao sebi i drugim ribarima, Puratić konstruira napravu koja će ubrzo postati poznata pod nazivom Power Block. Taj izum bio je u ribarstvu ekvivalent izumu struje. Zahvaljujući njemu, Peru je povećao izlov plave ribe za 300 posto.

Puratićevo vitlo

Puratićevo vitlo (eng. "Power Block" ili "Puretic Power Block") je vitlo za izvlačenje ribarskih mreža. U početku je to bila velika ručka na aluminijskom kućištu i s gumenim koloturom kao centralnim rotacijskim elementom. Posao za koji je prije trebalo 8 do 10 ljudi sada se mogao jednako brzo obaviti sa samo 5 ili 6 osoba. Do 1960 g. većina brodova flote Sjevernog mora već imala ugrađeno Puratićevo vitlo. O popularnosti Puratićeva izuma možda ponajbolje svjedoči podatak da je na kanadskoj novčanici od 5 $, koja je stavljena u opticaj 1972. godine, slika ribarskog broda s uređajem Power Block. Mario Puratić je 1975. g. proglašen pronalazačem godine u SAD-u.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player