Hrvatski izumitelji Franjo Hanaman, David Schwarz i Marcel Kiepach

Na ovoj web stranici upoznati ćete se ukratko za biografijom i izumima troma naših izumitelja. Franjo Hanaman kako izumitelj uporabljive žarulje. David Schwarz kao revolucionarac koji je izumio lagani leteći brod i na kraju Marcel Kiepach, inovativac od mladih dana izumio je kompas i dinamo, koje i dan danas koristimo.